Friday, August 10, 2007

गणपतीबाप्पा मोरया!!

श्री श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणरायाची सजलेली मूर्ती...