मंगळवार, २६ मार्च, २०१३

कोणा वांगडा कशी करू संसाराची साथ


कोणा वांगडा कशी करू संसाराची साथ
ल्हानपणापासून मेल्या दिल्लंस हातात हात ।।

आंब्या वयल्यान चढान तुया तोरा दिल्लंस पाडून ।
माडा वयल्यान चढान तुया शेळी दिल्लंस काढून ।।
कोणाच्या शेल्याक कशी बांधू आता पदरगाठ ।
ल्हानपणापासून मेल्या दिल्लंस हातात हात ।।

पुळणी वयल्यान फिरत तुया म्हणस गोड गाणी ।
वांगडा इलय नाय तर तुझ्या डोळ्याक येय पाणी ॥
आता कसो इसारलंस नी सोडूक सांगतंस साथ ।
ल्हानपणापासून मेल्या दिल्लंस हातात हात ।।

पोरांची काळजा म्हणजे आसा खोल डबरो ।
तेतूर दिसता जेचा रूप तोच तेचो नवरो ॥
तुयाच सांगलंस आणि आता फिरवतंहस पाठ ।
ल्हानपणापासून मेल्या दिल्लंस हातात हात ।।

मिया जातंय तुझी माया तुका लखलाभ ।
जाग्यार पडल्या धोंड्यापासून होवचो नाय लाभ ॥
इचारल्यान जर कोणी सांग मेला अकस्मात ॥
ल्हानपणापासून मेल्या दिल्लंस हातात हात...

---दीपक परब ३० जून १९७७
-----------------------------------------------------------
स्वैर भाषांतरित शब्दार्थ :
वांगडा : सोबत
तोरा : कैरी
शेळी  : शहाळी
डबरो  : खड्डा

मंगळवार, १२ मार्च, २०१३

टीव्ही आणि प्रत्यक्ष

जिलेट ची आई : बेटे, (शेविंग क्रीम ची) एक ट्यूब काफी है ?
जिलेट : हाँ माँ .. एक ट्यूब महीनों चलती है ।

खरा मुलगा : ए आई, तुला यातलं काय कळतं का?
_____________________________________________________________

पियर्स ची आई : हे काय आहे?
पियर्स : उन!!
पियर्स ची आई : उन ? (गायला लागते ) याय याय याय .. इथे तिथे...सांगा सांगा सांगा..लपवायचं कुठे ??

खरी आई : उन ? (हसायला लागते) कुठे शिकलीस हे वेडे चाळे ?
______________________________________________________________

फ़ेअर and लव्हली (विंटर) ची मैत्रीण : (कोल्ड क्रीम घेऊन फ़ेअर and लव्हली मागे धावत ) ए हे लाव ना..आधी तर थंडीमध्ये हेच लावायचीस.. आता का नको?
फ़ेअर and लव्हली (विंटर) : आता नाही.. आता माझ्याकडे आहे फ़ेअर and लव्हली विंटर क्रीम

खरी मुलगी : तुला काय करायचंय? नाय लावायचं म्हटलं ना एकदा? आणि आता हे मागे धावणं बंद कर,.. बरं नाही दिसत ते.. लोक उगीच आपल्यावर संशय घेतील!
_______________________________________________________________
क्लोज अप मुलगा : (तोंडातून उच्छवास सोडत ) हा SSS ... पास आओ... पास आओ..
क्लोज अपची मैत्रीण : (वासाने धुंद होउन डोळे वगैरे मिटून घेते.. आणि त्याच्याबरोबर नाचायला लागते..)

खरी मैत्रीण : ' ए तोंड धुऊन आला नाहीस का स्वच्छ ? अजून पण पेस्ट चा वास येतोय!! यक्क !!
________________________________________________________________
बोर्नव्हीटा : दुधात बोर्नव्हीटा घाला यामुळे (आईकडे बघतो)
बोर्नव्हीटा ची आई : .. (अगतिकपणे) दुधातलं कॅल्शियम वेस्ट नाही होत..

खरी आई : (रागावून) आता तू मला शिकवणार? गुपचूप पी दिलंय तसं दुध.. थंड झालं तर परत गरम नाही करणार..
________________________________________________________________

फ़ेअर and लव्हली (फेयरनेस ट्रीटमेंट ) : एक दोन तीन.. झाली फेयरनेस ट्रीटमेंट.. पुढची appointment कधी?
फ़ेअर and लव्हली (फेयरनेस ट्रीटमेंट ) ची मैत्रीण : (ट्यूब हातात नाचवत )आता पुढची appointment माझ्या घरी..
फ़ेअर and लव्हली (फेयरनेस ट्रीटमेंट ) : (लाडीकपणे) ए.. परत दे परत दे..

खरी मुलगी : ए भवाने.. एकदा वापरायला दिली म्हणून लंपास करतेस कि काय .. हवी असली तर विकत आण.. कित्ती महाग आहे माहितीये?
_________________________________________________________________
रेड लेबल चे आजोबा : तू 'आह आह' (डंबेल्स उचलतानाचा आवाज ) करून तब्येत बनवतोस आणि मी 'आह आह' (चहा पितानाचा आवाज ) करून..
रेड लेबल : कसं काय ?
रेड लेबल ची आई : या चहा मध्ये आहे तुळशी आणि अमुक तमुक..
रेड लेबल : (आश्चर्याने) हो का?

खरा मुलगा : ओ आजोबा.. कैपण कै ? सिक्स प्याक बनवायचे म्हणून जास्त चहा प्याल आणि डायबेटीस व्हायचा. आणि ए आई, ऐकून घेतो म्हणून कैपण सांगशील का? आणि नसत्या सवयी लावू नको तू सगळ्यांना!
__________________________________________________________________

सर्फ एक्सल : लिंबू ब्लू ब्लीच द्या..
सर्फ एक्सल विक्रेती : आता आईला सांग याची काही गरज नाही .. सर्फ एक्सल वापर..

खरी विक्रेती : तुझं वय किती... तू बोलतो किती.. आं ? एकाच दुकानात हे सगळं मिळतं का?
_________________________________________________________________
हार्पिक गृहिणी : अय्या! हुसेन SSS !!
हार्पिक विक्रेता : तुमची जीभ नाकाला लागते का ? तुमच्या टॉयलेट मध्ये अशा काही जागा असतात जिथे सामान्य टॉयलेट क्लिनर पोचू शकत नाहीत..
हार्पिक गृहिणी : (जीभ नाकाला लावण्याचा निष्फळ प्रयत्न करते)

खरी गृहिणी : बरं मग? पहिल्या प्रश्नाचा आणि नंतरच्या उत्तराचा अर्थार्थी काय संबंध ? मला तर बाई वाटलं तू आता जिभेने टॉयलेट साफ करायचं असं काही बोलतो कि काय ? आणि काय रे? नेमका जेवायच्या वेळेला तू का घेऊन येतो हे हार्पिक ?
____________________________________________________________________
मोठी बोर्नव्हीटा : पण कॅल्शियम साठी काय करतेस ?
मोठ्या बोर्नव्हीटा ची मैत्रीण : दुध देते..
मोठी बोर्नव्हीटा : पण कॅल्शियम साठी काय करतेस ?
मोठ्या बोर्नव्हीटा ची मैत्रीण : दुध देते ना ..
मोठी बोर्नव्हीटा : पण कॅल्शियम साठी काय करतेस ?
मोठ्या बोर्नव्हीटा ची मैत्रीण : आताच सांगितलं ना दुध देते म्हणून?

खरी मैत्रीण : ए तू जरा मंद आहेस का कि तुला ऐकू येत नाही? एकच प्रश्न शंभरदा काय विचारतेस? एकदा सांगितलेलं कळत नाय का? म्याड!!
______________________________________________________________________
कोलगेट : हाय बेटा !
कोलगेट ची मुलगी : हाय बाबा, (सफरचंदासदृश काहीतरी खाते. हिरड्यातून येणारं रक्त बापाला दाखवत) बाबा , हे बघा!
कोलगेट : हि नवीन कोलगेट-अमुक अमुक टूथपेस्ट वापर.. (तेच सफरचंदासदृश काहीतरी खाउन दाखवतो) हे बघ..
कोलगेट ची मुलगी : ओह। Thank you बाबा !! (निघून जाते)

खरी मुलगी : म्हणजे ? बाबा, तुम्ही घरात आमच्यापासून लपवून वेगळी टूथपेस्ट वापरता ? थांबा… आता आईलाच सांगते तुमचं नाव !
______________________________________________________________________
सर्फचे आजोबा : आम्ही लवकर परत येऊ… माझे बूट कुठे सापडत नाहीत.
सर्फ : (बूट शोधून काढून , त्यावर पॉलीश चोपडून आजोबाना देतो.) हे घ्या आजोबा.
सर्फचे आजोबा : अरे!! याच्या हातात तर जादू आहे.
सर्फची आजी : (सुनेकडे बघत ) पण याने तुझ्या हातांचं काम वाढवलं.
सर्फची आई : ठीक आहे आई. नवीन सर्फ मध्ये आहे दहा हातांची शक्ती.. जी देते अमुक तमुक अलाणं फलाणं !!

खरी आई : बघा ना! हात माझे मोडून येतात. अकलेच्या नावाने बोंब आहे या पोराची नुसती!! धपाक sss धपाकsss (धपाट्यांचा आवाज ) नव्या शर्टाची वाट लावली. पुढे जाऊन बूटपॉलिश चा धंदा करायची लक्षणं दिसताहेत कार्ट्याची.. धपाक sss धपाकsss( भ्यां ssss पोराच्या रडण्याचा आवाज--आजी आजोबांची गुपचूप कल्टी--वगैरे वगैरे !! )

मंगळवार, ५ मार्च, २०१३

तू मानव आम्ही चंद्र लोकीचे साथी..तारका म्हणाली हसून तुज ना भीती ?
तू मानव आम्ही चंद्र लोकीचे साथी ॥

त्या कळ्या फ़ुले अन वेली तुझ्या धरतीवर।
ती प्रभात संध्या निशा नित्य वाटेवर॥
कां फ़ुकाच करशी मजवर नाहक प्रीती ।
तू मानव आम्ही चंद्र लोकीचे साथी ॥

ती साग्रसंगीता सरीता तुझिया संगे ।
ते लक्ष तंव गिरी डोलती तुझिया रंगे ॥
कां उगीच आर्त ते नमनही माझ्या साठी ।
तू मानव आम्ही चंद्र लोकीचे साथी ॥

तुज बोलवती ते तरुवरांचे हात ।
ते पक्षी निघाले तुझेच गीत ही गात ॥
तव आशा परी कां फिरते माझ्या भवती।
तू मानव आम्ही चंद्र लोकीचे साथी ॥

नीत पाहत राहावी पाया खालील माती ।
ही तुझी मानवा रीती आणिक नीती ॥
तू एकलाच कां बदलशील ही भीती ।
तू मानव आम्ही चंद्र लोकीचे साथी ॥

सोमवार, ४ मार्च, २०१३

बाबांचं लिखाण..

मागच्या पिढ्यांमध्ये सुद्धा कित्येक उस्फुर्त लेखक, सुरस काव्यरचनाकार आहेत.. फक्त सर्वांनाच ब्लॉग सारखं व्यासपीठ मिळू शकलं नाही..माझे बाबा त्यातलेच एक..
त्यांच्या तरुणपणात बिल गेट्स जन्माला यायचा होता. त्यामुळे कम्प्युटर हे एक 'निषिद्ध फळ' होतं.
कामाच्या धबडग्यात, आपल्या काव्य-नाट्य-विनोदाच्या हौशी  त्यांच्या परीने पूर्ण करताना कम्प्युटर 'शिकणं' दुरापास्तच झालं त्यांच्यासाठी..
पण केवळ त्यामुळे त्याचं लिखाण अप्रकाशित राहू नये असं मला वाटत होतं. म्हणून याच ब्लॉगवर प्रकाशित करत आहे.. माझ्या बाबांचं लिखाण… लवकरच…